Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Deklaratë për Shtyp 15.10.2012

Komisioni për Shqyrtimin e Kandidatëve për Gjyqtar, në mbledhjen e tij të datës 15.10.2012, bazuar në Vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë Nr. 247/2, datë 16.02.2011 “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Shqyrtimit të Kandidatëve për Gjyqtar”,i ndryshuar, neni 5,

vendosi se kandidatët që kualifikohen për plotësimin e 4 (katër) vendeve vakante në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, shpallur me Vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë Nr. 293/3, datë 07.08.2012, janë si më poshtë vijon:

 

1

Adriatik Bocaj

35

Gentiana Xhelili

2

Afërdita Lika

36

Hajrie Muçmata

3

Agim Bega

37

Hasan Selimi

4

Ahmet Jangulli

38

Irena Gjoka

5

Alma Ahmeti

39

Ken Dhima

6

Alma Kodraliu

40

Klodiana Veizi

7

Altina Nasufi

41

Klorinda Çela

8

Anila Karanxha

42

Lindita Sinanaj

9

Arbena Ahmeti

43

Liradin Lila

10

Arjana Liço

44

Luan Daci

11

Astrit Faqolli

45

Marcela Shehu

12

Astrit Shema

46

Marjana Velçani

13

Avni Sejdi

47

Marsela Pepi

14

Bedri Qori

48

Matilda Shalla

15

Bernina Kondi

49

Migena Laska

16

Bezart Kaçkini

50

Miliana Muça

17

Blerta Çibuku

51

Mirela Kore

18

Brikena Ukperaj

52

Nafije Curri

19

Brunilda Çarçiu

53

Natasha Mulaj

20

Bujar Musta

54

Ndre Molla

21

Daniela Shirka

55

Ornela Naqellari

22

Dritan Seci

56

Petraq Çuri

23

Durim Hasa

57

Petrit Kaja

24

Elidon Papazizi

58

Ramiz Lala

25

Elvana Çiçolli

59

Rezarta Mataj

26

Emiljano Ruli

60

Rezarta Paja

27

Enkeleida Hoxha

61

Roland Jaupaj

28

Erarbër Madhi

62

Seid Hoxha

29

Eriol Roshi

63

Selvie Gjoçaj

30

Etleva Temo

64

Skënder Damini

31

Floralba Prifti

65

Skënder Haluci

32

Flutura Hoxha

66

Sofia Zhilla

33

Gentian Medja

67

Tereza Merkaj

34

Gentiana Muçaj

68

Vojsava Osmanaj