Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Në këtë rubrikë do të gjenden njoftimet dhe shpalljet e publikuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Gjithashtu do të mund të njiheni me kalendarin e eventeve, aktivitetet e zhvilluara si dhe njoftimet për shtyp.  Raporte, strategji apo dokumente të tjera të botuara nga Këshilli do të mund të gjenden nën Publikime.

Njoftime për shtyp

Shpallje

Publikime

Aktivitete

Sot në datën 12.07.2021, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami së bashku me Z. Benjamin Rockwell, Drejtuesin e Byrosë për Çështjet Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Ligjzbatimit (INL), znj. Mirlinda Krasniqi (INL) si dhe përfaqësueset e Projektit "Reduktimi i çështjeve të prapambetura dhe rritja e efikasitetit të Gjykatës së Lartë", zhvilloi takime me Kryetarët në Detyrë dhe Kancelarët e Gjykatës së Apelit Tiranë dhe të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

More
Back to top