Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Në këtë rubrikë do të gjenden njoftimet dhe shpalljet e publikuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Gjithashtu do të mund të njiheni me kalendarin e eventeve, aktivitetet e zhvilluara si dhe njoftimet për shtyp.  Raporte, strategji apo dokumente të tjera të botuara nga Këshilli do të mund të gjenden nën Publikime.

Njoftime për shtyp

Shpallje

Publikime

Aktivitete

Back to top