Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LISTA E KANDIDATËVE QË KANË DORËZUAR KËRKESAT PËR NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.172, DATË 11.09.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Back to top