Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LISTA E DOKUMENTEVE TË PARAQITURA NGA KANDIDATI Z. SOKOL SADUSHAJ PËR EFEKT TË VLERËSIMIT, PIKËZIMIT DHE RENDITJES SË KANDIDATËVE NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR (E DREJTA ADMINISTRATIVE) PËR EMËRIMIN NË GJYKATËN E LARTË

Back to top