Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LISTA E DOKUMENTEVE TË PARAQITURA NGA KANDIDATI Z. ILIR PANDA PËR EFEKT TË VLERËSIMIT, PIKËZIMIT DHE RENDITJES SË KANDIDATËVE NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR (E DREJTA PENALE) PËR EMËRIMIN NË GJYKATËN E LARTË.

Back to top