Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

LIGJ Nr. 8811, datë 17.5.2001 (i përditësuar) PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË